page

produkt

JEDNOKROKOVÝ TEST HCV (plná krev/sérum/plazma)

Stručný popis:


Detail produktu

Štítky produktu

JEDNOKROKOVÝ TEST HCV (plná krev/sérum/plazma)

hcv rna
anti hcv test
hcv antibody
hcv test
hepatitis c test

SOUHRN

Obecnou metodou detekce infekce HCV je pozorování přítomnosti protilátek proti viru metodou EIA s následným potvrzením pomocí Western Blot. One Step HCV Test je jednoduchý vizuální kvalitativní test, který detekuje protilátky v lidské plné krvi/séru/plazmě. Test je založen na imunochromatografii a může poskytnout výsledek do 15 minut.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

One Step HCV Test je rychlý imunochromatografický test s vylepšeným koloidním zlatem pro kvalitativní detekci protilátek proti viru hepatitidy C (HCV) v lidské plné krvi/séru/plazmě. Tento test je screeningový test a všechny pozitivní musí být potvrzeny pomocí alternativního testu, jako je Western Blot. Test je určen pouze pro použití ve zdravotnictví. Testování i výsledky testování jsou určeny pro použití pouze lékařskými a právními odborníky, pokud není jinak povoleno nařízením v zemi použití. Test by neměl být používán bez příslušného dohledu.

PRINCIP POSTUPU

Test začíná nanesením vzorku do jamky na vzorek a okamžitým přidáním dodaného ředidla vzorku. Konjugát HCV antigen-koloidní zlato zapuštěný ve vzorkové podložce reaguje s HCV protilátkou přítomnou v séru nebo plazmě a vytváří komplex konjugát/HCV protilátka. Když se směs nechá migrovat podél testovacího proužku, komplex konjugát/protilátka HCV je zachycen proteinem A vázajícím protilátku imobilizovaným na membráně a tvořící barevný pás v testovací oblasti. Negativní vzorek nevytváří testovací proužek kvůli absenci komplexu konjugátu koloidního zlata/HCV protilátky. Antigeny použité v testu jsou rekombinantní proteiny odpovídající vysoce imunoreaktivním oblastem HCV. Bez ohledu na výsledek testu se na konci testovacího postupu objeví barevný kontrolní proužek v kontrolní oblasti. Tento kontrolní proužek je výsledkem vazby konjugátu koloidního zlata na protilátku anti-HCV imobilizovanou na membráně. Kontrolní čára ukazuje, že konjugát koloidního zlata je funkční. Absence kontrolního proužku znamená, že test je neplatný.

DODÁVANÉ REAGENCIE A MATERIÁLY

Testovací zařízení jednotlivě ve fólii s vysoušedlem

• Plastové kapátko.

• Ředění vzorků

• příbalový leták

MATERIÁLY POTŘEBNÉ, ALE NEDODÁVANÉ

Pozitivní a negativní kontroly (k dispozici jako samostatná položka)

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Testovací soupravy musí být skladovány při 2-30 °C v uzavřeném sáčku a v suchu.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1) Všechny pozitivní výsledky musí být potvrzeny alternativní metodou.

2) Zacházejte se všemi vzorky jako s potenciálně infekčními. Při manipulaci se vzorky používejte rukavice a ochranný oděv.

3) Zařízení použitá pro testování by měla být před likvidací autoklávována.

4) Nepoužívejte materiály sady po uplynutí doby použitelnosti.

5) Nezaměňujte reagencie z různých šarží.

ODBĚR A SKLADOVÁNÍ VZORKŮ

1) Odeberte vzorky plné krve / séra / plazmy podle pravidelných klinických laboratorních postupů.

2) Skladování: Plnou krev nelze zmrazit. Pokud se vzorek nepoužije ve stejný den odběru, měl by být chlazen. Pokud vzorky nepoužijete do 3 dnů od odběru, je třeba je zmrazit. Před použitím se vyvarujte zmrazování a rozmrazování vzorků více než 2-3krát. Ke vzorku lze přidat 0,1 % azidu sodného jako konzervační prostředek bez ovlivnění výsledků testu.

POSTUP TESTU

1) Pomocí přiloženého plastového kapátka na vzorek nakapejte 1 kapku (10 μl) plné krve / séra / plazmy do kruhové jamky na vzorek na testovací kartě.

2) Přidejte 2 kapky ředícího roztoku vzorku do jamky na vzorek, ihned po přidání vzorku, z lahvičky s ředidlem s kapátkem (nebo veškerý obsah z jedné testovací ampule).

3) Interpretujte výsledky testu po 15 minutách. 

310

Poznámky:

1) Aplikace dostatečného množství ředidla vzorků je nezbytná pro platný výsledek testu. Pokud po jedné minutě není v testovacím okénku pozorována migrace (smáčení membrány), přidejte do jamky na vzorek ještě jednu kapku ředidla.

2) Pozitivní výsledky se mohou objevit již po jedné minutě u vzorku s vysokou hladinou HCV protilátek.

3) Neinterpretovat výsledky po 20 minutách

ČTENÍ VÝSLEDKŮ TESTU

1) Pozitivní: Na membráně se objeví jak purpurově červený testovací proužek, tak purpurově červený kontrolní proužek. Čím nižší je koncentrace protilátky, tím slabší je testovací proužek.

2) Záporný: Na membráně se objeví pouze purpurově červený kontrolní proužek. Absence testovacího proužku znamená negativní výsledek.

3) Neplatný výsledek: V kontrolní oblasti by měl být vždy purpurově červený kontrolní proužek, bez ohledu na výsledek testu. Pokud kontrolní proužek není vidět, test je považován za neplatný. Opakujte test s novým testovacím zařízením.

Poznámka: Je normální mít mírně zesvětlený kontrolní proužek s velmi silnými pozitivními vzorky, pokud je zřetelně viditelný.

OMEZENÍ

1) V tomto testu lze použít pouze čirou, čerstvou, volně tekoucí plnou krev / sérum / plazmu.

2) Čerstvé vzorky jsou nejlepší, ale lze použít i zmrazené vzorky. Pokud byl vzorek zmrazen, měl by se nechat rozmrazit ve svislé poloze a zkontrolovat tekutost. Plnou krev nelze zmrazit.

3) Vzorkem netřeste. Vložte pipetu těsně pod povrch vzorku a odeberte vzorek. 


  • Předchozí:
  • Další:

  • Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji