page

produkt

Rychlá testovací kazeta na COVID-19 Antigenová rychlotestovací sada na koronavirus

Stručný popis:


Detail produktu

Štítky produktu

Rychlá testovací kazeta na COVID-19 Antigenová rychlotestovací sada na koronavirus

/products/
download
download

Detail produktu:

1. [PŘEMÝŠLENÉ POUŽITÍ]

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette je laterální průtokový imunotest určený pro kvalitativní detekci SARS-CoV-2 nukleokapsidových antigenů ve výtěru z nosohltanu a orofaryngeálního výtěru od jedinců, u kterých je jejich poskytovatel zdravotní péče podezřelý z COVID-19.

2. [SKLADOVÁNÍ A STABILITA]

Skladujte zabalené v uzavřeném sáčku při teplotě (4-30℃ nebo 40-86℉). Souprava je stabilní do data exspirace vytištěného na štítku.

Po otevření sáčku by měl být test použit do jedné hodiny. Dlouhodobé vystavení horkému a vlhkému prostředí způsobí znehodnocení produktu.

LOT a datum spotřeby byly vytištěny na štítku.

3. Odběr vzorků

Vzorek výtěru z nosohltanu

Zaveďte tampon s minitipem s ohebným dříkem (drát nebo plast) nosní dírkou rovnoběžně s patrem (ne směrem nahoru), dokud nenarazíte na odpor nebo dokud nebude vzdálenost ekvivalentní vzdálenosti od ucha k nosní dírce pacienta, což naznačuje kontakt s nosohltanem. Tampon by měl dosáhnout hloubky rovnající se vzdálenosti od nosních dírek k vnějšímu otvoru ucha. Tampon jemně otřete a rolujte. Nechejte tampón několik sekund na místě, aby absorboval sekrety. Pomalu vytahujte tampón a otáčejte jím. Vzorky lze odebrat z obou stran pomocí stejného tamponu, ale není nutné odebírat vzorky z obou stran, pokud je minitip nasycený tekutinou z prvního odběru. Pokud vychýlená přepážka nebo ucpání způsobuje potíže při získávání vzorku z jedné nosní dírky, použijte stejný tampon k odebrání vzorku z druhé nosní dírky.

1

Vzorek orofaryngeálního výtěru

Vložte tampon do oblasti zadního hltanu a mandlí. Otřete tamponem oba tonzilární pilíře a zadní orofarynx a nedotýkejte se jazyka, zubů a dásní.

1

Příprava vzorků

Po odebrání vzorků výtěru lze výtěr uchovat v extrakčním činidle dodávaném se soupravou. Lze také skladovat ponořením hlavy tamponu do zkumavky obsahující 2 až 3 ml roztoku pro konzervaci viru (nebo izotonického fyziologického roztoku, roztoku tkáňové kultury nebo fosfátového pufru).

[PŘÍPRAVA VZORKU]

1. Odšroubujte víko extrakčního činidla. Přidejte veškeré reakční činidlo pro extrakci vzorku do extrakční zkumavky a umístěte ji na pracovní stanici.

2. Vložte vzorek tamponu do extrakční zkumavky, která obsahuje extrakční činidlo. Otočte tamponem alespoň 5krát a přitom přitlačte hlavu ke dnu a ke straně extrakční zkumavky. Nechte tampon v extrakční zkumavce po dobu jedné minuty.

3. Odstraňte tampón a přitom mačkejte strany zkumavky, abyste z tamponu extrahovali tekutinu. Extrahovaný roztok bude použit jako zkušební vzorek.

4. Do extrakční zkumavky pevně zasuňte špičku kapátka.

1

[TESTOVACÍ POSTUP]

1. Před testováním nechejte testovací zařízení a vzorky vyrovnat se na teplotu (15-30℃ nebo 59-86℉).

2. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného obalu.

3. Otočte zkumavku pro extrakci vzorku, držte extrakční zkumavku na vzorek svisle, přeneste 3 kapky (přibližně 100 μl) do jamky (S) pro vzorek v testovací kazetě a poté spusťte časovač. Viz obrázek níže.

4. Počkejte, až se objeví barevné čáry. Interpretujte výsledky testu po 15 minutách. Nečtěte výsledky po 20 minutách.

5617

[INTERPRETACE VÝSLEDKŮ]

Pozitivní:*Objeví se dva řádky. Jedna barevná čára by měla být v kontrolní oblasti (C) a další zdánlivě barevná sousední čára by měla být v testovací oblasti (T). Pozitivní na přítomnost nukleokapsidového antigenu SARS-CoV-2. Pozitivní výsledky naznačují přítomnost virových antigenů, ale k určení stavu infekce je nezbytná klinická korelace s anamnézou pacienta a dalšími diagnostickými informacemi. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekci nebo koinfekci s jinými viry. Zjištěné činidlo nemusí být jednoznačnou příčinou onemocnění.

Negativní: V kontrolní oblasti (C) se objeví jedna barevná čára. V testovací oblasti (T) se neobjeví žádná čára. Negativní výsledky jsou předpokládané. Negativní výsledky testů nevylučují infekci a neměly by být používány jako jediný základ pro léčbu nebo jiná rozhodnutí o léčbě pacienta, včetně rozhodnutí o kontrole infekce, zejména v přítomnosti klinických příznaků a příznaků odpovídajících COVID-19 nebo u těch, kteří byli v kontaktu s virem. Doporučuje se, aby byly tyto výsledky potvrzeny molekulární testovací metodou, je-li to nutné pro léčbu pacienta.

Neplatný: Kontrolní řádek se nezobrazuje. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné procedurální techniky jsou nejpravděpodobnějšími důvody selhání kontrolní linky. Zkontrolujte postup a opakujte test s použitím nové testovací kazety. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte šarži používat a kontaktujte místního distributora.


  • Předchozí:
  • Další:

  • Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji